Upis u dječji vrtić

Temeljem članka35. Stavak 1 podstavak 4, i članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN10/97. I 94/13.) te članka 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica Bilje Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU  OGLASA    ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE ZA PEDAGOŠKU

GODINU 2017./2018

 

 

Zahtjevi za upis primat će se u matičnom vrtiću u Bilju, Biljske satnije ZNG RH 11a od 1.lipnja 2017. do zaključno  9.lipnja 2017. Svakog radnog dana u vremenu od 10,30 do 13.00, a srijedom od 10,30 do 17,00.

Zahtjev za upis u vrtić mogu podnijeti korisnici usluga  čija djeca navršavaju:

          -ZA JASLICE – 1 GODINU DO 31.08.2017.

          – ZA VRTIĆ -3 GODINE DO 31.08.2017.

 

Zahtjev za upis mogu podnijeti korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Bilje.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Grlica u Bilju ilina web stranici vrtića.

Uz zahtjev za upis roditelj odnosno skrbnik djeteta prilaže:

  1. 1.IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI RODNI LIST (može preslik )
  2. 2.POTVRDU O MJESTU PREBIVALIŠTA (Uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice)
  3. 3.DOKAZE O ČINJENICAMA BITNIM ZAPREDNOSTI PRI UPISU

           a)DJECA SAMOHRANIH RODITELJA (smrtni list za preminulog, potvrda o nestanku drugog roditelja,rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta )

           b) DJECA ZAPOSLENIH RODITELJA / REDOVNIH STUDENATA ( potvrde poslodavca ili visokoškolske ustanove )

            c)DJECA RODITELJA ŽRTAVA ILI INVALIDA DOMOVINSKOG RATA ( rješenje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti o invalidnosti u presliku s klauzulom pravomoćnosti – izvornik na uvid )

            d ) DJECA U UDOMITELJSKIM OBITELJIMA ( rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj )

           e)DJECA IZ OBITELJI S TROJE ILI VIŠE DJECE (rodni listovi za svu djecu –preslik)

           f) DJECA RODITELJA KOJI PRIMAJU DOPLATAK ZA DJECU ( rješenje o priznavanju  prava na  doplatak –preslik )

           g ) DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ( nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili odluka drugog tijela )

 

Nepravovremeni  zahtjevi i zahtjevi roditelja koji nemaju prebivalište na području općine Bilje neće se razmatrati

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je  DOVESTI DIJETE koje se upisuje u jaslice ili vrtić.

 

ODLUKA O UPISU bit će objavljena na oglasnim pločama vrtića i web stranici vrtića i općine.

 

Podnositelji zahtjeva  nezadovoljni odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

 

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 750-144 svakog radnog dana u vremenu od 8-15 sati, srijedom od 10-18 sati.

 

 

                                                                                  Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                 Gordana Kuna