SKUPINE

Mlađa jaslička skupina „Ježići“ (1-2 godine), odgojiteljice Mirela Erdeši i Matea Krišto

Starija jaslička skupina „Loptice“ (2-3 godine), odgojiteljice Marinela Bagarić i Monika Mataković

Mlađa vrtićka skupina „Tigrići“ (3-4godine), odgojiteljice Emilija Jukić, prof., Stefani Martić i Tihana Šerega

Srednja vrtićka skupina „Bubamare“ (4-5 godina), odgojiteljice Zvjezdana Radetić i Martina Krajinović

Starija A skupina „Pčelice“ (5-6 godina), odgojiteljice Marijana Đurin, prof. i Ana Frank Relatić

Starija B skupina „Leptirići“ (6-7 godina), odgojiteljice Ivana Bošnjaković, prof.(1/2 r.v.) i Dajana Knežević