Posjet DV „Crvenkapica“ Ilok

Dana 7.svibnja naš vrtić u Bilju posjetila je skupina šestogodišnjaka iz DV Crvenkapica iz Iloka. Dio je to naše međusobne suradnje koja teče još od listopada 2002.godine. U sklopu te suradnje prošle jeseni u mjesecu rujnu naši šestogodišnjaci posjetili su stariju skupinu djece u vrtiću u Iloku, a prijatelji su im sada uzvratili posjet.

Katalog informacija

  KATALOG INFORMACIJA   Dječjeg vrtića   GRLICA   Bilje     Bilje, veljača 2012.       UVODNE ODREDBE   Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dječji vrtić Grlica, 31327 Bilje, Biljske satnije ZNG RH 11a, s obzirom na svoj djelokrug rada posjeduje, a s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, …
Pročitaj

PRIJAVE DJECE ZA UPIS U NOVU PEDAGOŠKU GODINU 2013/2014.

Od 3.6.2013. – 14.6.2013. Doći osobno ispuniti PRIJAVU (preuzmi)  u matični vrtić u Bilju, Školska 6. Potrebna dokumentacija:   POTVRDA O ZAPOSLENJU roditelja (samo za prijavu cjelodnevnog boravka)   RODNI LIST DJETETA ili IZVOD IZ MATICE ROĐENIH DJETETA ( ne mora biti original)   Uredovno vrijeme: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 7 – 15 sati srijeda …
Pročitaj