NATJEČAJ

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.br.10/97., 107/07. i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grlica Bilje na sjednici održanoj 28.01.2015. donosi odluku o raspisivanju                                                            NATJEČAJA                                                  za prijem u radni odnos ODGOJITELJ-ICA – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme