NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

Temeljem članka 18. i 19. Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje i članka 8.i 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Grlica, Upravno vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 22.siječnja 2014. donosi O D L U K U O OBJAVLJIVANJU NATJEČAJA ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 osoba na puno radno vrijeme u matičnom vrtiću u Bilju – uz zamolbu i životopis priložiti – potvrdu o nekažnjavanju                                          – preslik diplome                                          – preslik domovnice Natječaj vrijedi od 20.1.2014 do 31.1.2014. Pismene zamolbe dostaviti na adresu; Dječji …
Pročitaj