PROGRAMI

MATIČNI VRTIĆ U BILJU


U matičnom vrtiću u Bilju provodi se primarni program, a roditelji imaju mogućnost izbora upisa djece na:
– cjelodnevni program
– poludnevni program s ručkom
– poludnevni program


Uz primarni program, u matičnom vrtiću u Bilju provode se kraći programi  u suradnji s vanjskim suradnicima:
– kraći program ranog učenaj engleskog jezika za djecu u dobi od 5 godina do polaska u školu (program provodi vanjska suradnica Ivana Valeri, prof. engleskog jezika, a provodi se 2x tjedno)
– gimnastika za djecu u dobi od 4 godine do polaska u školu (program provodi vanjski suradnik – GK INOVA – GYM, a provodi se 1x tjedno)PODRUČNI VRTIĆI


U područnim vrtićima roditeljiam je u ponudi primarni poludnevni program.
U sva tri područna vrtića (Kopačevo, Varadarac i Lug) provodi se poseban program na jeziku mađarske nacionalne manjine, odnosno dvojezični program na hrvatskom i mađarskom jeziku.


PROGRAM PREDŠKOLE


U svim objektima DV Grlica redovito se provodi program predškole u trajanju od 250 sati za djecu u godini prije polaska u školu, za onu djecu koja nisu pohađala vrtić.