LOKACIJA

DJEČJI VRTIĆ GRLICA , BILJE

MATIČNI VRTIĆ BILJE

ADRESA: Biljske satnije ZNG RH 11a,

31 327 BILJE

RADNO VRIJEME: 6.00 – 16.30

PODRUČNI VRTIĆ KOPAČEVO

ADRESA: Podunavska 32, KOPAČEVO

RADNO VRIJEME: 7.00 – 12.30

PODRUČNI VRTIĆ VARDARAC

ADRESA: Školska 30, VARDARAC

RADNO VRIJEME: 6.30 – 12.00

PODRUČNI VRTIĆ LUG

ADRESA: Školska 6, LUG

RADNO VRIJEME: 7.00 – 12.30