NATJEČAJ

             Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.br.10/97., 107/07. i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grlica Bilje na sjednici održanoj 11.02.2015. donosi odluku o raspisivanju                                                            NATJEČAJA                                                  za prijem u radni odnos ODGOJITELJ-ICA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena

Odluka

Temeljem članka 23. stavak 1. i 3. i članka 35.stavak 1.podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.) te članka 9. i 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica Bilje Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grlica Bilje na 17. sjednici održanoj 11.veljače …
Pročitaj

Oglas

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 18. i 19. Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje i članka 9. i 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Grlica Upravno vijeće na 16.   sjednici održanoj 28.siječnja 2015. donosi odluku o objavljivanju O …
Pročitaj