Natječaj

Na temelju čl.38. Zakona o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99 i 35/08.), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07 i 94/13.) te čl. 53. Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 26. sjednici održanoj 09.09.2015. godine raspisuje    N A T J E Č A J  za …
Pročitaj