DOKUMENTI

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva DV Grlica Bilje

Etički kodeks dječjeg vrtića Grlica Bilje

Procedura naplate potraživanja

Procedura zaprimanja računa

Financijski Plan za 2019 i projekcija plana za 2020. – 2021.

Bilješke uz Bilancu 31.12.2019.

Financijsko izvješće za 2019.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.

Financijski Plan za 2020 i projekcija plana za 2021. – 2022.

Bilješke uz Bilancu 31.12.2020.

Financijsko izvješće za 2020.

Financijski plan za 2021. i projekcija plana za 2022.-2023.

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Katalog informacija