U DV Grlica obilježen Dječji tjedan

Protekloga tjedna u DV Grlica obilježen je Dječji tjedan u kojemu su sudjelovala sva djeca iz matičnog te područnih vrtića. Sve aktivnosti bile su potaknute ciljevima Dječjeg tjedna uz posebnu pozornost ostvarivanju dječjih prava, potreba, ali i njihove odgovornosti te su u skladu s time bile organizirane posebne prigodne priče, igre i aktivnosti. Tjelesnim aktivnostima poticali smo na razvijanje motoričkih vještina, ali i na druženje, potičući jedni druge na uspješnost, kao i timski rad. Neke skupine uključile su mame, tate, bake i djedove te tako upotpunile ovaj veseli tjedan. Kraj tjedna većina skupina obilježila je proslavom i izradom slastica. Dječji tjedan pružio nam je puno veselja, učenja i druženja, što i je njegov cilj. 

I ne zaboravite da su sve odrasle osobe nekad bila djeca! 🙂

“Zato molim te

odrasli svijete,

u svemu budi

dobar kao dijete!”