DV Grlica-Siguran vrtić

DV Grlica ponovno je zaslužio i dobio oznaku Siguran vrtić.

Već dvije godine, kao sudionici on line platforme Hrvatskog crvenog križa Sigurnije škole i vrtići,  s djecom provodimo brojne zanimljive igre i aktivnosti kroz koje se djecu priprema za snalaženje u izvanrednim situacijama poput potresa, požara i sl. U brojnim aktivnostima surađujemo s djelatnicima Crvenog križa, Civilne zaštite, ZaštitaInspekt-a i žurnih službi (policija, vatrogasci, HGSS).

Ponosni smo što smo ponovno dobili ovu važnu oznaku koja valorizira naš aktivan rad na pitanju sigurnosti djece.

Aktivnosti kontinuirano provodimo i s time ćemo nastaviti i dalje, kako bi naša djeca bila i ostala sigurna te kako bismo ih osposobili za adekvatnu brigu o sebi te snalaženje u neželjenim, ali mogućim, opasnim situacijama.