Likovni natječaj Kuće Mađara

Kuća Mađara iz Budimpešte raspisala je likovni natječaj za dječje vrtiće u mađarskoj dijaspori. Na natječaju su sudjelovala djeca iz područnih vrtića Kopačevo, Vardarac i Lug. Među 400 prijavljenih radova na natječaju, djevojčica iz područnog vrtića Vardarac osvojila je 2. mjesto. U petak, 16.lipnja 2023. djeci iz područnih vrtića uručene su zahvalnice i igračke za sudjelovanje na natječaju, a djevojčici koja je osvojila 2. mjesto uručena je i vrijedna nagrada – tablet.