Priča o tri leptira

Djeca starije jasličke skupine uživala su u aktivnostima upoznavajući boje oko sebe. Oznake na rukama (tri leptira u tri osnovne boje) bile su im kao putokaz za ovotjedne aktivnosti.

Kroz dramatizaciju “Tri leptira” imenovali smo tri osnovne boje: crvenu, plavu i žutu.

Kroz manipulativne aktivnosti pridruživali su boje, razvijajući pri tom finu motoriku i pincetni hvat.

Razvijali smo dječje kognitivne sposobnosti kroz aktivnost “početne matematike” koja je za cilj imala povezati odnos količine.

Pomažući leptiru pronaći put do cvijeta, djeca su razvijala okulomotoriku.

U likovnoj igri „Leteći kist“, djeca su imala priliku kistovima miješati boje baš kao mali slikari.

Kroz manipulativne aktivnosti s rižom u boji, djeca su razvijala vizualnu i taktilnu percepciju.

Kroz zanimljive poticaje djeca su imala priliku istraživati refleksiju svjetlosti.

Modelirajući domaći plastelin (brašno, limunska kiselina, sol, voda+ulje+boje) djeca su također imala priliku upoznavati boje, ali i razvijati fine mišiće šake i prstiju.

Prepoznavali su zvukove igrajući se zvečkama i tako ponovili poznate brojalice.

Sve naučeno ponovili smo kroz pokretnu igru “Sakrij se od kiše!” u kojoj smo razvijali i okretnost, koordinaciju i brzinu.

Kako smo i započeli tako smo i završili svoju priču o tri leptira!