Što rade djeca u jaslicama?

U novoj pedagoškoj godini upisana su nova djeca koja su trebala proći period adaptacije na nove okolnosti u kojima su se našli. Stoga smo se u ovom periodu fokusirali na stvaranje osjećaja sigurnosti, povjerenja, pripadanja i zajedništva. 
Od samog početka, odgojiteljice u jaslicama prate razvojne osobine djece i u skladu s njima pripremaju i planiraju aktivnosti. 
Od prvog dana u odgojno-obrazovnom radu naglasak je na osamostaljivanju djece u svim aspektima života. Djeca se već u jasličkoj dobi potiču na samostalno hranjenje, preodijevanje, preobuvanje obavljanje fizioloških potreba i održavanje osobne higijene. 
Poticanje svakodnevnih tjelesnih aktivnosti kroz prirodne oblike kretanje vrlo je značajno za razvoj djeteta. Djeci jasličke dobi osobito su zanimljive pokretne igre s pjevanjem.
Svojim igrama u prostoru dnevnog boravka u ovoj dobi djeca oponašaju odrasle osobe i njihova zanimanja pa je svakodnevno prisutna igra uloga.
Slikovnice i glazba su također vrlo poticajni za razvoj djeteta u ranoj dobi. Tijekom dana djeca u jaslicama često sama traže ponavljanje omiljenih pjesmica, a popodnevni odmor uvijek je popraćen dječjim uspavankama. Zvečke i šuškalice često prate glazbene aktivnosti.
Polazak u jaslice često je djeci prvi susret s pojedinim materijalima, stoga u početku neka djeca možda i izbjegavaju nepoznate likovne materijale. Uz radoznalost i promatranje vršnjaka otkrivaju nove kreativne igre šarenim slanim tijestom, papirom, voštanim pastelama i temperom, a postupno se uvode i drugi materijali.
Ovisno o godišnjem dobu, organiziraju se aktivnosti s vodom, pijeskom, brašnom i drugim materijalima. Na taj se način djeci nude različiti osjetilni podražaji te potiče razvoj kreativnosti.
Tijekom godine organiziraju se druženja i  radionice s roditeljima na svečanostima i obilježavanjima važnih datuma i blagdana. 
Kroz godinu aktivnosti se mijenjaju i prilagođavaju godišnjem dobu, blagdanima, a prije svega potrebama i interesima djece u jaslicama.