Predstava putujućeg kazališta u DV Grlica

U utorak 3. svibnja 2022., u našem vrtiću gostovalo je putujuće kazalište STUDIO SUNCOKRET sa edukativnim lutkarskim mjuziklom „Zelena priča“. Predstava je namijenjena za djecu vrtićkih i starije jasličke skupine. Kroz edukativne  pjesmice i uz zanimljive lutke ponovili smo i proširili znanje o recikliranju te aktivno sudjelovali u predstavi.