Nova akcija malih ekologa

Naši mali ekolozi nastavljaju svoje (po)vrtne radove.

Danas je na redu bila sadnja luka. Sudjelovali su u cijelom procesu, od pripreme tla do polaganja malih lukovica u rupice koje su izbušili…

Naravno, to je tek početak procesa koji će pratiti, uočavati promjene i pomagati mladim biljkama u njihovom rastu…