Sigurnije škole i vrtići

U DV Grlica na prvom mjestu je sigurnost djece. Kako bismo sigurnost djece podigli na još višu razinu, pridružili smo se on line platformi Hrvatskog crvenog križa Sigurnije škole i vrtići.

Kao sudionici platforme, s djecom ćemo provoditi brojne zanimljive igre i aktivnosti kroz koje se djecu priprema za snalaženje u izvanrednim situacijama poput potresa, požara i sl.

Povodom Dana smanjenja rizika od katastrofa koji se obilježava 13. listopada, posjetila nas je volonterka Crvenog križa (u petak, 15.listopada) te je s djecom starije B skupine provela edukativnu aktivnost na temu “Komplet za izvanredne situacije”.