Naš mali povrtnjak

Djeca DV Grlica u vrtićkom povrtnjaku zasadila su mladice salate. 
Svakodnevno ćemo brinuti o našoj salati i tako praktično spoznavati što je sve potrebno biljci za rast te uočavati faze njezina rasta.
Danas smo naučili kako pripremiti zemlju te bušiti rupe za male sadnice!  
Već znamo što je to zdrava hrana, a kada ju sami uzgajamo, onda je još slađa!