Djelatnici Općine Bilje uručili edukativne materijale za svu djecu matičnog i područnih vrtića DV Grlica

U sklopu projekta Reciklažno dvorište Općine Bilje, djelatnici Općine Bilje uručili su edukativne slikovnice i bojanke za svu djecu u sastavu DV Grlica. Edukativni materijali uručeni su ispred vrtića, ali zbog epidemiološke situacije, bez prisustva djece. No svoj djeci matičnog i područnih vrtića materijale su predale odgojiteljice. Bojanke za svu djecu su dvojezične, na hrvatskom i mađarskom jeziku, a za djecu područnih vrtića i slikovnice su dvojezične. U planu je bilo i održavanje edukativnih radionica za djecu, u organizaciji tvrtke POGLeD d.o.o., no, zbog epidemiološke situacije nisu mogle biti provedene na planirani način te će dio edukacije provesti odgojitelji, svatko sa svojom skupinom.