DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE U SKUPINI “RIBICE“

Kao i svake godine,  u mjesecu listopadu obilježavamo Dane kruha i zahvaljujemo se za sve plodove zemlje.

Tijekom tjedna djeca su donosila plodove jeseni, istraživali ih, igrali se, vježbali, glumili s njima, pjevali i pričali priče o njima.  

Upoznali smo i neke nove plodove koji nisu karakteristični za naš zavičaj, ali ipak uspijevaju (smokve, batat , šipak i čajotu).  Kroz dramatizaciju smo ponovili poznatu rusku narodnu priču Djed i repa, izmjenjujući uloge i odmjeravajući snagu. Na jedan dan smo postali pekari, istraživali od čega se sve može napraviti kruh, zabavili se igrokazom Crvena koka i pokušali shvatiti poslovicu Kako siješ tako ćeš i žeti.

Dug je i težak  put Od zrna do kruha, a jako je bitno da to znaju i djeca!