Odluka o upisu djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021.

 

Temeljem članka 20. i članka 35. stavak 1. podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 6. i članka 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica Bilje te prijedloga Komisije za upis djece Upravno vijeće Dječjeg Grlica Bilje na 20. sjednici održanoj 3. lipnja 2020. donijelo je

 

ODLUKU

o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića Grlica Bilje

za pedagošku godinu 2020./2021.

 

 

1. Prihvaćeni su svi zahtjevi za upis koji zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica Bilje (u daljnjem tekstu: Pravilnik o upisu).

 

2. Četiri zahtjeva formalno nisu prihvaćena iz razloga što djeca 31. kolovoza 2020. neće imati punih godinu dana te stoga, prema Pravilniku o upisu, ne ostvaruju uvjete za upis.

 

No, na prijedlog ravnateljice o Izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu, Upravno vijeće donijelo je novi Pravilnik o upisu, kojim će se roditeljima omogućiti rezervacija mjesta do djetetovih navršenih godinu dana, uz mjesečno plaćanje 25% iznosa boravka.

Novi Pravilnik o upisu bit će poslan na suglasnost Osnivaču te, ukoliko bude dobivena suglasnost na isti, slijedom navedenoga, neće biti odbijenih zahtjeva za upis djece.

 

3. Slobodni kapaciteti Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa su sljedeći:

            – u matičnom vrtiću u Bilju ostaje:

1 slobodno mjesto u starijoj jasličkoj skupini

3 slobodna mjesta u mlađoj vrtićkoj skupini

            – u područnom vrtiću u Kopačevu ostaje 7 slobodnih mjesta

            – u područnom vrtiću u Vardarcu ostaje 14 slobodnih mjesta

            – u područnom vrtiću u Lugu ostaje 9 slobodnih mjesta.

 

 

Roditelji/staratelji djece koja su ovom Odlukom upisana u Dječji vrtić Grlica Bilje za pedagošku godinu 2020./2021., dužni su prije početka ostvarivanja programa i uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, u razdoblju od 17. kolovoza 2020. godine, a najkasnije do 1. rujna 2020. godine, javiti se u matični vrtić u Bilju i potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, u protivnom će se smatrati da su odustali od upisa djeteta u vrtić.

 

 

 

Predsjednica Upravno vijeća

Gordana Kuna Zoro

 

 

KLASA: 601-02/20-01/20

UR. BROJ: 2100/28-04-20/02

U Bilju, 3. lipnja 2020.