UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19  ZA USTANOVE RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA TE OSNOVNOŠKOLSKE  USTANOVE U KOJIMA JE OSIGURANA MOGUĆNOST ZBRINJAVANJA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI TE UČENIKA KOJI POHAĐAJU RAZREDNU NASTAVU dostupne su na linku: 

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Vijesti/2020/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020-finalno.pdf