Upis u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021.

 

Temeljem članka 35., stavak 1., podstavak 4. i članka 20., stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 18., stavak 2. Statuta DV Grlica Bilje te članka 4., stavak 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica Bilje Upravno vijeće na svojoj 19. sjednicii održanoj 20. travnja 2020. donosi

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU OGLASA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE

DJEČJEG VRTIĆA GRLICA, BILJE

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

 1. 1.Zahtjev za upis u Dječji vrtić Grlica Bilje mogu podnijeti roditelji djece koji imaju prebivalište na području Općine Bilje.
 2. 2.Zahtjev za upis u programe Dječjeg vrtića podnosi se za djecu koja do 31.kolovoza 2020. navršavaju najmanje jednu godinu.
 3. 3.Prednost kod upisa imaju djeca –   samohranog zaposlenog roditelja,

          oba zaposlena roditelja

          roditelja na redovnom školovanju

          jednog roditelja na školovanju, a drugog zaposlenog

          koja žive samo s jednim zaposlenim roditeljem

          roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata

          u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

          iz obitelji s troje ili više malodobne djece

          roditelja koji primaju doplatak za djecu

          u godini pred polazak u školu – izravan upis

 1. 4.Zahtjevi za upis se podnose od 11. svibnja 2020. do 15. svibnja 2020. za sve objekte u matičnom vrtiću u Bilju.
 2. 5.Zbog trenutne situacije u državi, epidemije virusa covid–19, zbog čega vrtići u Republici Hrvatskoj ne rade na uobičajen način, zahtjevi za upis dostavljat će se na način da roditelji zahtjev za upis i potrebnu dokumentaciju u zatvorenoj koverti donose i ostavljaju u poštanskom sandučiću Vrtića ili šalju poštom na adresu Dječji vrtić Grlica, Biljske satnije ZNG RH 11a, 31327 Bilje.
 3. 6.Zahtjev za upis roditelji mogu preuzeti sa web stranice Vrtića, www.vrtic.bilje.net.
 4. 7.Razgovori s roditeljima i djecom obavit će se po normalizaciji situacije, odnosno kada Vrtić nastavi s radom na uobičajeni način, o čemu će roditelji biti pravovremeno obavješteni.
 5. 8.Nepravovremeno pristigli zahtjevi neće se razmatrati ukoliko budu popunjena sva mjesta.
 6. 9.Zahtjevi se rješavaju od 25. svibnja 2020. do 28. svibnja 2020.
 7. 10.Potvrđivanje rezultata upisa izvršit će Upravno vijeće nakon 28. svibnja 2020.
 8. 11.Odluka o upisu bit će objavljena na oglasnim pločama Vrtića i web stranicama Vrtića i Općine Bilje.
 9. 12.Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo, u roku od 15 dana od objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću.
 10. 13.Ugovori s roditeljima primljene djece sklapat će se od 1. rujna do 11. rujna 2020.
 11. 14.Naknada za usluge vrtića iznosit će:   -primarni cjelodnevni 10-satni program 500,00 kuna

         -primarni poludnevni 6-7 satni program s ručkom

           400,00kuna

         -primarni poludnevni 6 satni program 250,00 kuna

 1. 15.Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za upis je:

          Izvadak iz Matice rođenih ili rodni list (može preslik)

          Potvrda o mjestu prebivališta (preslik osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu)

          Potvrda o zaposlenju oba roditelja

 1. 16.Ukoliko roditelj koristi neku od prednosti potrebno je donijeti dokumentaciju kojom dokazuje prednost.
 2. 17.Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon 099 378 67 04, svakog radnog dana od 8-15h, a srijedom od 10-18h.

U Bilju, 20. travnja 2020.

KLASA: 601-02/20-01/19

UR. BROJ: 2100/28-04-02/02

                                                                                                       Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                              ___________________________

                                                                                                                      Gordana Kuna Zoro