Edukacija prve pomoći u DV Grlica

U utorak, 10. ožujka 2020., u DV Grlica održana je prva od dvije Edukacije prve pomoći za naše djelatnike, u organizaciji Crvenog križa.

 

Kako radimo s najosjetljivijom skupinom djece (od 1 do 7 godina), smatramo iznimno važnim osvježiti postojeća i steći nova znanja o pružanju prve pomoći, naravno, u nadi da ta znanja i vještine nećemo morati primijeniti.

Edukacija se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela te smo sve zahvate imali priliku uvježbati na realističnim lutkama i tako steći dodatnu sigurnost.

 

Ovom prilikom zahvaljujemo se predavaču, gospodinu Josipu Sklizoviću koji nam je na stručan i razumljiv način održao ovu važnu edukaciju, kao i ravnatelju Crvenog križa Darda, gospodinu Ivanu Hodaku na odazivu našem pozivu na suradnju. Radujemo se edukaciji koja slijedi kao i budućim suradnjama.

Naime, već je dogovorena i nova suradnja koju ćemo vezati za Svjetski dan zdravlja, koji se obilježava 7. travnja, u sklopu kojega će djelatnici Crvenoga križa za djecu našega vrtića u godini pred polazak u školu održati radionicu iz programa „Odgoj za humanost od malih nogu“.

Ivana Bošnjaković, prof.,

Ravnateljica DV Grlica