Odluka o upisu djece u program predškole

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grlica, Bilje donijelo je ODLUKU o upisu djece u program predškole Dječjeg vrtića GRLICA Bilje za pedagošku godinu 2019./2020..

Pozitivno su riješeni svi podnešeni zahtjevi za upis djece u program predškole.

Predsjednica Upravnog vijeća                                                         Ravnateljica DV Grlica

Gordana Kuna Zoro                                                                          Ivana Bošnjaković