Upis djece u program predškole

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 18. i 19. Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje i članka 9. i 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Grlica Upravno vijeće na 49. sjednici održanoj 03.01.2019. donosi odluku o objavljivanju 

 

O G L A S A

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

ZA DJECU KOJA NISU POHAĐALA DJEČJI VRTIĆ

 

 

 

  • PROGRAM PREDŠKOLE OBVEZAN JE ZA SVU DJECU U GODINI DANA PRIJE POLASKA U ŠKOLU (članak 23a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /NN 94/13./)
  • ZAHTJEVI ZA UPIS primat će se od 11.veljače 2019. do zaključno 15 veljače 2019.godine u prostorijama Dječjeg vrtića Grlica, Ulica Biljske satnije ZNG RH 11a svakog radnog dana u vremenu od 10,30 do 13,30 sati, srijedom od 14,00 do 17,00 sati.
  • ZAHTJEV ZA UPIS podnose korisnici usluga koji imaju PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE BILJE.
  • ZAHTJEV ZA UPIS podnosi se na POSEBNOM OBRASCU koji se preuzima u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Grlica ili na web stranici vrtića.
  • Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti UPISNU DOKUMENTACIJU:

1. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ili RODNI LIST

2. POTVRDU O PREBIVALIŠTU (preslika osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu)

3. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: NALAZ I MIŠLJENJE NADLEŽNOG TIJELA

 

                           PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA POTREBNO JE DOVESTI

                                 DIJETE KOJE SE UPISUJE U PROGRAM PREDŠKOLE!

 

ODLUKA O UPISU bit će objavljena na oglasnim pločama i web stranici vrtića   22. veljače2019.godine.

Program predškole počinje 1.ožujka 2019.godine.

 

Roditelj je dužan PRVOG DANA korištenja programa predati odgojiteljici POTVRDU O OBAVLJENOM LIJEČNIČKOM PREGLEDU.

 

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 750-144 svakog radnog dana u vremenu od 8-15 sati, srijedom od 11- 18 sati.

                                                                                             

                                                                                                  Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                                Gordana Kuna