Program HELP – ERASMUS+

2015. godine završio je dvogodišnji projekt u kojem su sudjelovale 4 države sa 5 dječjih vrtića, koji se provodio u okviru Comenius Multilateralna školska partnerstva pod nazivom: Kako ustanova može utjecati na svijest djece o zdravom životu. U ovom projektu je sudjelovao i Dječji vrtić Grlica Bilje i njihovi područni vrtići u Kopačevu, Vardarcu i Lugu, a 2016 godine nastavili smo međunarodni projekt pod nazivom: Bezgranične mogućnosti zdravstvenog odgoja Program -HELP! Projekt je u okviru programa ERASMUS+: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a traje od 1.9.2016 do 31.8.2018.

Vrtići koji sudjeluju u programu:

1.Kertvárosi Óvoda,Pécs, Mađarska; glavni koordinator

2.Gradinita Reformata NR.1 Csemete, Cluj-Napoca ( Kolozsvár), Rumunjska; partner

3.Gradinita Ficanka,Odorheu Seciuesc ( Székelyudvarhely ), Rumunjska; partner

4. Zakladna škola s materskou školou, Lučenec ( Losonc ) Slovačka; partner                                                           

5. Dječji Vrtić Grlica Bilje, Hrvatska; partner

Cilj nam je da u sklopu našeg programa razradimo takav zdravstveni odgoj, koji će djeci omogućiti da u svakodnevnom životu odaberu onaj zdravstveni potencijal koji njima najviše odgovara ovisno o njihovim mogućnostima i zaštita dječjeg mentalnog zdravlja, kroz priče. Zalažemo se u projektu da djeca upoznaju zdrav način života odnosno da oni sami uvide kako mogu svakodnevno savjesno čuvati svoje zdravlje. Predškolsko dijete je znatiželjno, otvoreno biće i iskoristivši to želimo kroz razne razvojne igre, istraživanja upoznati ih sa svojim tijelom i zdravim načinom življenja.

 

Želimo da naši partneri dobiju pozitivnu sliku o našoj državi, zavičaju, a da i mi upoznamo njihove, a uz to upoznajemo njihova mišljenja o običajima zdravog življenja, pogotovo u graničnim mjestima gdje se odgoj i obrazovanje provodi i na mađarskom jeziku.

Sve to provodimo na partnerskim susretima, kratkoročnim treninzima, raznim konferencijama, radionicama, da bi u vrtićima zdravstveni odgoj postao što zastupljeniji i da se upoznamo s različitim metodama i primjerima dobre prakse   provođenja zdravstvenog razvoja.

Partneri se u svemu dogovaraju, zajednički planiraju tematske aktivnosti uzevši u obzir dječje interese, mogućnosti vrtića.

U provođenju ciljeva, zadataka, tema u projektu uključujemo osim djece i roditelje. Sudjelovanjem roditelja pokazujemo da su nam i oni važni u našem radu. Da postanemo baza gdje se provode stručne i dobre aktivnosti.

                                                                           Ilonka Ružička

                                                                     Odgojitelj iz dječjeg vrtića Grlica Bilje,

                                                                  Područni odjel Kopačevo

                                                                                 koordinator projekta u Hrvatskoj