Odluka o upisu u dječji vrtić

 

Temeljem članka 20, i članka 35, stavak 1. podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07, I 94/13) te prijedloga Komisije za upis djece Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grlica Bilje na 39. Sjednici održanoj 4. srpnja 2017. godine donijelo je 

                                                        O  D  L  U  K  U 

                        O upisu djece u dječji vtrić i jaslice Dječjeg vrtića Grlica Bilje

                                         Za pedagošku godinu 2017/2018.

 

  1. 1.UPISANA DJECA U JASLICE I VRTIĆ

Pozitivno su riješeni svi podnešeni zahtjevi za upis djece u Dječji vrt Grlica Bilje.Popis primljene djece nalazi se u prilogu.

Odbijenih zahtjeva nema.

  1. 2.Slobodni kapaciteti Dječjeg vrtić Grlica Bilje nakon utvrđenih rezultata upisa:

-U vrtiću u Bilju popunjeni su svi kapaciteti

-U PO Kopačevo ima 5 slobodnih mjesta

-U PO Vardarac ima 6 slobodnih mjesta

– U PO Lug ima 5 slobodnih mjesta

 

Roditelji / staratelji djece koja su ovom Odlukom upisana u Dječji vrtić Grlica Bilje za pedagošku godinu2017/2018 dužni su u razdoblju od 4. rujna 2017. do najkasnije 15. Rujna 2017. javiti se u vrtić i potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, u protivnom će se smatrati da su odustali od upisa djeteta u vrtić.

 

KLASA:034-01/17-01/39

UR. BROJ:2100/28-04-01/

U Bilju ,04.srpnja 2017.

 

                                                                        Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                    Gordana Kuna