UPIS DJECE ZA PROGRAM PREDŠKOLE

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07. I94/13.), članka 18 i 19.Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje i članka 9. I 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Grlica Upravno vijeće na 36. Sjednici održanoj 16.siječnja 2017.donosi odluku o objavljivanju

OGLASA

ZA  UPIS  DJECE  U  PROGRAM  PREDŠKOLE  ZA  PEDAGOŠKU  GODINU  2016./2017.

 

   – PROGRAM PREDŠKOLE OBVEZAN JE ZA SVU DJECU U GODINI PRIJE POLASKA U ŠKOLU (članak23a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /NN 94/13./)

 

  -ZAHTJEVI ZA UPIS  primat će se od 23.01.2017. do zaključno 27.01.2017.g. u prostorijama Dječjeg  vrtića Grlica, Ulica Biljske satnije ZNG  RH 11a svakog radnog dana u vremenu od 10,30 do 12,30 sati, srijedom od 14,00 do 17,00 sati.

 

  -ZAHTJEV ZA UPIS podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Bilje.

   -ZAHTJEV ZA UPIS podnosi se na POSEBNOM OBRASCU koji se preuzimau prostorijama uprave Dječjeg vrtića Grlica ili na web stranici vrtića.

   -UZ ZAHTJEV ZA UPIS potrebno je priložiti UPISNU DOKUMENTACIJU:

 

  1. 1.IZVOD IZ MATICE ROĐENIH ili RODNI LIST
  2. 2.POTVRDU O PREBIVALIŠTU ( preslik osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu )
  3. 3.Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju : NALAZ I MIŠLJENJE NADLEŽNOG TIJELA

 

PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA POTREBNO JE DOVESTI DIJETE KOJE SE UPISUJE U PROGRAM PREDŠKOLE.

ODLUKA O UPISU bit će objavljena na oglasnim pločama i web stranici vrtića 31.01.2017.

Roditelj je dužan PRVOG DANA korištenja programa predati odgojiteljici POTVRDU O OBAVLJENOM LIJEČNIČKOM PREGLEDU.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 750-144 svakog radnog dana u vremenu od 8.00do 15.00, srijedom od 11.00 do 18.00 sati.

 

                                                            Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                         Gordana Kuna

 

 

 

KLASA: 605-05/16-01/36

UR. BROJ: 2100/28-04-01/03