Sudjelovanje naših vrtića u međunarodnom programu

Prošle godine je završio dvogodišnji projekt izmeúu 4 države s 5 vrtića, koji se provodio u okviru Comenius Multilateralna školska partnerstva pod nazivom:  Kako ustanova može utjecati na svijest djece o zdravom životu. U ovom projektu je sudjelovao i Dječji vrtić Grlica Bilje i njihovi područni vrtići u Kopačevu, Vardarcu i Lugu, a ove godine nastavljaju međunarodni projekt pod nazivom: Bezgranične mogućnosti zdravstvenog odgoja Program -HELP! Projekt je u okviru programa ERASMUS+: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a traje od 1.9.2016 do 31.8.2018.

Vrtići koji sudjeluju u programu: 1.Kertvárosi Óvoda,Pécs, Mađarska; glavni koordinator

2.Gradinita Reformata NR.1 Csemete, Cluj-Napoca ( Kolozsvár), Rumunjska; partner

3.Gradinita Ficanka,Odorheu Seciuesc ( Székelyudvarhely ), Rumunjska; partner

4. Zakladna škola s materskou školou, Lučenec ( Losonc ) Slovačka; partner                                                             

5. Dječji Vrtić Grlica Bilje, Hrvatska; partner

Cilj nam je da u sklopu našeg programa razradimo takav zdravstveni odgoj, koji će djeci omogućiti da u svakodnevnom životu odabere onaj zdravstveni potencijal koji njemu najviše odgovara ovisno o njegovim mogućnostima i zaštita dječjeg mentalnog zdravlja, kroz priče. Zalažemo se u projektu da djeca upoznaju zdrav način života odnosno da oni sami uvide kako mogu svakodnevno savjesno čuvati svoje zdravlje. Predškolsko dijete je znatiželjno, otvoreno biće i iskoristivši to želimo kroz razne razvojne igre, istraživanja upoznati ih sa svojim tijelom i  zdravim načinom življenja.

Želimo da naši partneri dobiju pozitivnu sliku o našoj državi, zavičaju, a da i mi upoznamo njihove, a uz to upoznajemo njihova mišljenja o običajima zdravog življenja, pogotovo u graničnim mjestima gdje se odgoj i obrazovanje provodi i na mađarskom jeziku.

Sve  ćemo to provoditi na partnerskim susretima, kratkoročnim treninzima, raznim konferencijama, radionicama, da bi u vrtićima zdravstveni odgoj postao što zastupljeniji i da se upoznamo s različitim metodama i primjerima dobre prakse   provođenja zdravstvenog razvoja.

Partneri se u svemu dogovaraju, zajednički planiraju tematske aktivnosti uzevši u obzir dječje interese, mogućnosti vrtića.

U provođenju ciljeva, zadataka, tema u projektu uključujemo i djecu i roditelje. Sudjelovanjem roditelja pokazujemo da su nam i oni važni u našem radu. Da postanemo  baza gdje se provode stručne i dobre aktivnosti.

Uvodna konferencija “Erasmus+” Suradnja strateških partnerstva za vrtiće i škole Program -HELP! ( Bezgranične mogućnosti zdravstvenog odgoja) održana u listopadu u Pečuhu, a prvi partnerski susret  očekuje se početkom iduće godine. Naši vrtići će biti domaćini  iduće godine u srpnju.

 Uvodna konferencija

 

Partnerski susret u Kopačevu travnja 2015 i posjet novom vrtiću u Bilju

 

                                                                               

                                                                       Ilonka Ružička 

                                                                     Odgojitelj iz dječjeg vrtića Grlica Bilje, 

                                                                    Područni odjel  Kopačevo 

                                                                         koordinator projekta u Hrvatskoj