Upis djece za godinu 2015/2016

Temeljem članka 35.stavak 1.podstavak 4. i članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97., 107/07. i 94/13.) te članka 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica Bilje Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj 27.svibnja 2015.godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU

OGLASA

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.

 

Zahtjevi za upis primat će se u matičnom vrtiću u Bilju, Biljske satnije ZNG RH 11a od 1.6.2015. do zaključno 12.6.2015. svakog radnog dana u vremenu od 10,30 do 14,00 sati , a srijedom od 10,30 do 17,30 sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Bilje za djecu koja navršavaju:

         Za JASLICE – 1 godinu do 31.8.2015.

         Za VRTIĆ     – 3 godine do 31.8.2015.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica Bilje.

ZAHTJEV ZA UPIS podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Grlica u Bilju ili na web stranici Općine Bilje ili vrtića.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti UPISNU DOKUMENTACIJU.

OBVEZNA UPISNA DOKUMENTACIJA:

   1. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI RODNI LIST (može preslik)

   2. POTVRDA O MJESTU PREBIVALIŠTA (preslik osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu)

DODATNA UPISNA DOKUMENTACIJA POTREBITA ZA UTVRĐIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU:

   1. DJECA SAMOHRANIH RODITELJA

       – smrtni list za preminulog

     – potvrda o nestanku drugog roditelja

     – rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kada je roditelj lišen poslovne sposobnosti, oduzeto mu je pravo na roditeljsku skrb, na dugotrajnom liječenju, na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora).

   2. DJECA ZAPOSLENIH RODITELJA / REDOVNIH STUDENATA

       – potvrde poslodavaca / visokoškolske ustanove

   3. DJECA RODITELJA ŽRTAVA ILI INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

     – rješenje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti o invalidnosti u presliku s

       klauzulom pravomoćnosti – izvornik na uvid

   4. DJECA U UDOMITELJSKIM OBITELJIMA

     – rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

   5. DJECA U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU

   6. DJECA IZ OBITELJI S TROJE ILI VIŠE DJECE

     – rodni listovi za svu djecu – preslik

   7. DJECA RODITELJA KOJI PRIMAJU DOPLATAK ZA DJECU

     – rješenje o priznavanju prava na doplatak – preslik

   8. DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

     – nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili odluka drugog tijela

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je DOVESTI   DIJETE koje se upisuje u jaslice/vrtić.

U upisnom roku neće se razmatrati nepravovremeno podnešeni zahtjevi i zahtjevi roditelja koji nemaju prebivalište na području općine Bilje.

U upisnom roku neće se zaprimati dokumentacija za djecu koja ne ispunjavaju starosnu dob za upis u jaslice/vrtić.

POTVRDU O OBAVLJENOM LIJEČNIČKOM PREGLEDU roditelj je obavezan predati odgojiteljici

PRVOG DANA korištenja programa (1.9.2015.)

ODLUKA O UPISU bit će objavljena na oglasnim pločama vrtića i web stranici vrtića i općine 29.6.2015.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Sve OBAVIJESTI u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 750-144 svakog radnog dana u vremenu od 8-15 sati, srijedom od 10-18 sati.

                                                                                                                 Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                                                 Gordana Kuna