Odluka o poništenju natječaja

Na temelju čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grlica Bilje dana 21.4.2015. donijelo je

                                             O D L U K U

                                       o poništenju natječaja

 

objavljenog dana 09.04.2015. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda

za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Grlica Bilje za

prijem u radni odnos 1 odgojitelja na određeno puno radno vrijeme zbog povratka

zaposlenice s bolovanja.

                                                                               Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                     Gordana Kuna  

U Bilju, 22.4.2015.

Klasa:034-04/15-01/1

Ur.br:2100/28-01-15/8

                                                                                 Ravnateljica

                                                                              Zvjezdana Radetić