Odluka

Temeljem članka 23. stavak 1. i 3. i članka 35.stavak 1.podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.) te članka 9. i 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica Bilje Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grlica Bilje na 17. sjednici održanoj 11.veljače 2015.godine donijelo je

O D L U K U

o upisu djece u program predškole Dječjeg vrtića GRLICA Bilje

za pedagošku godinu 2014./2015.

 

  1. 1.UPISANA DJECA U PROGRAM PREDŠKOLE
    1. A)Pozitivno su riješeni svi podnešeni zahtjeviza upis djece u program predškole. Popis primljene djece nalazi se u prilogu.
    2. B)Odbijenih zahtjeva nema.

 

Roditelji/staratelji djece koja su ovom Odlukom upisana u program predškole Dječjeg vrtića Grlica Bilje za pedagošku godinu 2014./2015.dužni su u razdoblju od 1.ožujka 2015.godine do najkasnije 6.ožujka 2015.godine, javiti se u vrtić i potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama , u protivnom će se smatrati da su odustali od upisa djeteta u program predškole.

KLASA: 011-01/15-01/3

UR. BROJ:2100/28—04-15

U BILJU, 11.veljače 2015.

                                                                                                                             Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                                                          Gordana Kuna

POPIS PRIMLJENE DJECE:

  1. 1.ŽELJKO BARTOLOVIĆ, BILJE
  2. 2.LORENA FORJAN, BILJE
  3. 3.IVANO ĐURIĆ, KOPAČEVO