Odluka o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića GRLICA Bilje

 

 

DJEČJI VRTIĆ GRLICA

ŠKOLSKA 6, BILJE

KLASA:034-01/14-01/21

UR. BROJ:2100/28-04-01/32

U BILJU, 23. lipnja 2014.

 

Temeljem članka 20. i članka 35.stavak 1.podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.) te prijedloga Komisije za upis djece Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grlica Bilje na 9. sjednici održanoj 23.lipnja 2014.godine donijelo je

O D L U K U

o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića GRLICA Bilje

za pedagošku godinu 2014./2015.

 

1. UPISANA DJECA U JASLICE I VRTIĆ

A) Pozitivno su riješeni svi podnešeni zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Grlica Bilje. Popis primljene djece nalazi se u prilogu.

B) Odbijenih zahtjeva nema.

C) Slobodni kapaciteti Dječjeg vrtića Grlica Bilje nakon utvrđenih rezultata upisa:

U vrtiću u Bilju popunjeni su svi kapaciteti

U PO Kopačevo ima 4 slobodna mjesta u poludnevnom programu

U PO Vardarac ima 6 slobodnih mjesta u poludnevnom programu

U PO Lug ima 9 slobodnih mjesta u poludnevnom programu

Roditelji/staratelji djece koja su ovom Odlukom upisana u Dječji vrtić Grlica Bilje za pedagošku godinu 2014./2015.dužni su u razdoblju od 1.rujna 2014.godine, odnosno na početku nove pedagoške godine, a najkasnije do 15.rujna 2014.godine, javiti se u vrtić i potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama , u protivnom će se smatrati da su odustali od upisa djeteta u vrtić.

Predsjednik Upravnog vijeća

Gordana Kuna