POPIS PRIMLJENE DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015.

 

 

DJEČJI VRTIĆ BILJE

 1. LEON ŠIMIČIĆ 8. 2013.
 2. DARIO KOVAČEVIĆ 7. 2013.
 3. ROKO HANZER 5. 2013.
 4. TEA PAVIĆ 2. 2013.
 5. PETAR ERDEŠI 1. 2013.
 6. ANDREAS ĐERĐ 9. 2012.
 7. PAL MAJIĆ 9. 2012.
 8. ALEN ANDROIĆ 8. 2012.
 9. BORNA SEKULIĆ 8. 2012.
 10. LARA LUCIĆ 8. 2012.
 11. NICOLE FEUŠ 8. 2012.
 12. NIKŠA GRUBEŠIĆ 5. 2012.
 13. MIRNA JUROŠEVIĆ 4. 2012.
 14. LANA ZORN 3. 2012.
 15. SVEN DORNŠTAUDER 3. 2012.
 16. IRINA KOMLENAC 1. 2012.
 17. NOA MILIĆ 1. 2012.
 18. TENA ANTONOVIĆ 12. 2011.
 19. TINA ŠTERN 12. 2011.
 20. LARA ROMULIĆ 11. 2011.
 21. ŠIME MAJIĆ 10. 2011.
 22. ARIN FORJAN 10. 2011.
 23. NIKOL KNJEGINIĆ 10. 2011.
 24. LEONA BOJČIĆ 8. 2011.
 25. LOVRO BILANDŽIJA 8. 2011.
 26. IAN MARJANOVIĆ 8. 2011.
 27. MISLAV BUREK 6. 2011.
 28. ENI BAJSIĆ 6. 2011.
 29. ANA GOLUB 5. 2011.
 30. LORA RIBIČ 5. 2011.
 31. BRANIMIR DRENJANČEVIĆ 4. 2011.
 32. LEA BUDEN 12.2010.
 33. LEON CRNČEC 12.2010.
 34. MATEJ JANIĆ 12. 2010.
 35. IVA KUČUK 11. 2010.
 36. LARA VUKOMANOVIĆ 10.2010.
 37. TEA TOPALOVIĆ 9. 2010.
 38. NOA MARINIĆ 8. 2010.
 39. TEO PAVLOVIĆ 6. 2010.
 40. PETRA RAJČEVIĆ 5. 2010.
 41. KARLO MIHALJEVIĆ 5. 2010.
 42. LUKA LUCIĆ 3. 2010.
 43. IVA BAGARA 2. 2010.
 44. NICK NIKOLIĆ 1. 2010.
 45. NOA ANTONOVIĆ 1. 2010.
 46. LENA PIMPI 1. 2010.
 47. DOMAGOJ RUŽIČKA 11.2009.
 48. NIKOLINA ZORN 10. 2009.
 49. TIA ŠARČEVIĆ 10. 2009.
 50. PATRIK KNEZ 8. 2009.
 51. ROKO JAROŠEVSKI 7. 2009.
 52. DOMINIK NEDIĆ 6. 2009.
 53. PETRA POTOČKI 5. 2009.
 54. PETAR MIOŠ 5. 2009.
 55. DORA KOPRIVEC 4. 2009.
 56. MATEO LONČAREVIĆ 3. 2009.
 57. NATALIA GAVIĆ 3. 2009.
 58. LUKA MURIĆ 12.2008.
 59. MAGDALENA MILINKOVIĆ 10.2008.
 60. MATIJA ŽUPAN 9. 2008.
 61. LOVRO ŽUPAN 9. 2008.
 62. PETAR VUJNOVAC 9. 2008.
 63. MISLAV ŠKRNJUG 8. 2008.
 64. LEA KOVAČEVIĆ 7. 2008.
 65. KRISTIJAN ĐURIŠIĆ 6. 2008.
 66. EMA TOPALOV 4. 2008.
 67. LAURA BAGARA 4. 2008.

 

PODRUČNO ODJELJENJE KOPAČEVO

 1. REBEKA ANDOČI9. 2010.
 2. OLIVERVALKAI10. 2010.
 3. DINODALMATIN11.2011.
 4. MELISSALAKATOŠ12. 2011.
 5. MARKKOVAČ12.2011.

 

 

PODRUČNO ODJELJENJE VARDARAC

 1. DARIO KOLER 11. 2008.
 2. NOA SARKA 4. 2009.
 3. ALEN VALKAI 9. 2009.
 4. NINA CIPRIJANOVIĆ 5. 2010.
 5. XSAVER PROSER 6. 2010.
 6. IVANO KREMENIĆ 11. 2010.
 7. LEVENTE BALOG 3. 2011.
 8. LORENA DORA HEGEDIŠ 4. 2011.
 9. BORNA ŠTEFANEC 8. 2011.

 

PODRUČNO ODJELJENJE LUG

 1. LANA PUNDŽIN 6. 2008.
 2. DOMAGOJ TOMIĆ 5. 2009.
 3. KSENIA MATIĆ 7. 2009.
 4. HANA KLAJO 9. 2009.
 5. DENISZ KERESZTEŠ 5. 2010.
 6. DAVID KEREKEŠ 7. 2011.