OGLAS ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015.

Na temelju članka 20. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grlica Bilje nas sjednici održanoj 26.5.2014. objavljuje

O G L A S

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015.

Zahtjevi za upis primat će se od 2.6.2014. godine do zaključno 13.6.2014. godine u prostorijama Dječjeg vrtića GRLICA u Bilju , svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 12,00 sati, srijedom od 10,00 do 16,30 sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području

Općine Bilje za djecu koja navršavaju:

za JASLICE – šest mjeseci do 31.8.2014. godine

za VRTIĆ – tri godine života do 31.8.2014.godine

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

ZAHTJEV za upis podnosi se na posebnom obrascu, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića GRLICA ili na web stranici Općine Bilje i vrtića.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti UPISNU DOKUMENTACIJU :

  1. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ili RODNI LIST ( može i preslika),
  2. POTVRDU O MJESTU PREBIVALIŠTA (preslika osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu)
  1. PO POTREBI PODATKE RADI UTVRĐIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU:

1.DJECA SAMOHRANIH RODITELJA

– smrtni list za preminulog

– potvrda o nestanku drugog roditelja

rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kada je roditelj lišen poslovne sposobnosti, oduzeto mu je pravo na roditeljsku skrb, na dugotrajnom liječenju, na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora.

2.DJECA ZAPOSLENIH RODITELJA/REDOVNIH STUDENATA

– potvrde poslodavaca/visokoškolske ustanove

3.DJECA RODITELJA ŽRTVE ILI INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

rješenje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti o invalidnosti u presliku s klauzulom pravomoćnosti – izvornik na uvid.

  1. DJECA U UDOMITELJSKIM OBITELJIMA

rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

  1. DJECA U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU
  2. DJECA IZ OBITELJI S TROJE ILI VIŠE DJECE

rodni listovi za svu djecu – preslike

  1. DJECA RODITELJA KOJI PRIMAJU DOPLATAK ZA DJECU

rješenje o priznavanju prava na doplatak – preslika

  1. DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

– nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb i odluka drugog

Na upis je potrebno DOVESTI dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

U upisnom roku neće se razmatrati nepravovremeni zahtjevi i zahtjevi ako oba roditelja nemaju prebivalište na području općine Bilje.

U upisnom roku neće se zaprimati dokumentacija za djecu koja ne ispunjavaju starosnu dob za upis u jaslice/vrtić.

Potvrdu o obavljenom LIJEČNIČKOM PREGLEDU roditelj je obavezan predati odgojiteljici u skupinu PRVOGA DANA korištenja programa. (1.9.2014.)

Odluka o upisu bit će objavljena na oglasnim pločama vrtića 23.6.2014.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Sve OBAVIJESTI u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 750-144 svakog radnog dana u vremenu od 8-15 sati, srijedom od 10-18 sati.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Gordana Kuna