EDUKACIJA NTC SUSTAV UČENJA

U subotu, 22.veljače 2014. sve odgajateljice našeg vrtića nazočile su prvom dijelu edukacije na temu NTC sustav učenja koji je vodio dr.med. Ranko Rajović, a održan je u prostoru Učiteljskog fakulteta u Osijeku. Organizatori edukacije bili su Društvo psihologa Osijek, Učiteljski fakultet u Osijeku i Općina Bilje.

Zbog čega baš ovaj stručni skup  i zbog čega su nazočili baš svi odgajatelji našeg vrtića pokušat ću potkrijepiti s nekoliko bitnih rečenica iz predgovora knjige dr. med. Ranka Rajovića  IQ DJETETA – BRIGA RODITELJA:

„ U radu s djecom nedovoljno se koriste najnovije spoznaje iz neurofiziologije, a od naučnog otkrića do njegove primjene u svakodnevnom radu prolaze desetljeća…. Nameće se pitanje: Što će biti s našom djecom koja se još uvijek educiraju na način koji je zastario i ne daje rezultate. Činjenica je da inteligencija ne ovisi samo o broju živčanih stanica (genetski potencijal), već i o broju neuronskih veza. Period do sedme godine je najdragocjeniji za formiranje novih veza. Kako stimulirati velike potencijale naših mališana prije polaska u školu? – pitanje je na koje odgovara Program NTC sustav učenja. … Bitno je da se u predškolskom uzrastu u svakodnevni rad unesu elementi koji dokazano stimuliraju mentalni razvoj djece, ali i specifične vježbe koje razvijaju koordinaciju pokreta i motoriku te na taj način spriječavaju poremećaj koncentracije i pažnje u kasnijem periodu života.“

Pročitavši samo ovih nekoliko rečenica, svjesni činjenice da je ljudski mozak do sedme godine života razvijen 75% i da je  ono što smo propustili prema našoj djeci odraditi u tom najranijem periodu uglavnom nenadoknadivo, beskrajno smo zahvalni  našoj Općini koja nam je omogućila ovu edukaciju.

Predavanje dr.med. Ranka Rajovića bilo je nadasve korisno i posebno zanimljivo. Oduševila nas je i njegova sposobnost da u svakom trenutku drži našu pažnju i da nam misli niti u jednom trenutku nisu odlutale nekamo dalje iako je edukacija trajala pet sati. Ovih dana intenzivno odrađujemo „domaću zadaću“ i s nestrpljenjem očekujemo nastavak edukacije .