OBAVIJEST O PRIJEMU DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2013./2014.

Dana 3. veljače 2014.godine Komisija za upis djece Dječjeg vrtića Grlica Bilje održala je sastanak na kojem je razmatrala ZAHTJEVE za upis djece u program predškole te jednoglasno  donijela odluku da  su primljena sva prijavljena djeca, a to su:

 

1.Dora Bilandžić

2.Ivan Eđed

3.Josipa Grgić

4.Luka Kovačević

5.Vanesa Kumrić

6.Gabriel Lapis

7.Branimir Ogrin

8.Domagoj Pauković

9.Dominik Rončević

10.Nika Siler

11.Antea Šarčević

12.Lara Veber

Obavještavamo roditelje da će se roditeljski satanak, na kojem će saznati sve detalje o programu predškole, održati 11.veljače 2014.godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama vrtića.