NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

Temeljem članka 18. i 19. Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje i članka 8.i 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Grlica, Upravno vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 22.siječnja 2014. donosi

O D L U K U

O OBJAVLJIVANJU NATJEČAJA ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

 

Članak 1.

Dječji vrtić je dužan osigurati ostvarivanje programa predškole u trajanju od 250 sati za svu zainteresiranu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redoviti ili posebni program predškolskog odgoja.

Članak 2.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta podnosi zahtjev za upis djeteta u program predškole. Uz zahtjev za upis djeteta roditelj odnosno skrbnik prilaže:

– Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podatcims o rođenju djeteta ili pisanu privolu roditelja da Vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih

– Preslike važećih osobnih iskaznica oba roditelja

– Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: Nalaz i mišljenje nadležnog tijela.

Članak 3.

Zahtjevi se podnose u DV Grlica, Školska 6 Bilje, ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u vremenu od 8,00 do 14,00 sati te srijedom od 11,00 do 17,00 sati. Rok za podnošenje zahtjeva je 31.siječnja 2014.godine.

Članak 4.

O rezultatima upisa te o početku provođenja programa predškole roditelji (skrbnici) biti će obaviješteni u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje prijava.

U Bilju, 22.siječnja 2014.

KLASA: 034-01/14-04/1

UR.BROJ:2100/28-04-14/1

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Gordana Kuna