NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE

– 1 osoba na puno radno vrijeme u matičnom vrtiću u Bilju

– uz zamolbu i životopis priložiti – potvrdu o nekažnjavanju

                                         – preslik diplome

                                         – preslik domovnice

Natječaj vrijedi od 20.1.2014 do 31.1.2014.

Pismene zamolbe dostaviti na adresu;

Dječji vrtić GRLICA, Školska 6, 31327 BILJE