Održana konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića GRLICA Bilje.

Dana 17.listopada 2013.godine održana je konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

 

Naše Upravno vijeće broji pet članova, od toga su tri člana –predstavnici Osnivača, jedan član je predstavnik roditelja i jedan član je predstavnik odgajatelja. U novom sazivu, za naredne četiri godine, to su:

          Tunde Micheli   – predstavnica Osnivača

          Gordana Kuna   –           #                   #

          Damir Ranogajec -predstavnik     #

          Maja Damjanović   – predstavnica roditelja

          Vesna Španić   –   predstavnica odgajatelja.

Na prvoj sjednici za predsjednicu je izabrana Gordana Kuna, a za zamjenicu Vesna Španić.

ŽELIMO IM PUNO USPJEHA U RADU!