Primljena djeca u DV Grlica za pedagošku godinu 2013

KOMISIJA ZA PRIJEM DJECE U DJEČJI VRTIĆ NA SVOJOJ SJEDNICI ODRŽANOJ DANA 2.SRPNJA 2013. GODINE ZAKLJUČILA JE DA DJECA SA SLIJEDEĆEG POPISA UDOVOLJAVAJU UVJETIMA ZA PRIJEM DJECE U DJEČJI VRTIĆ PREMA NAŠEM PRAVILNIKU I PREMA BROJU UPRAŽNJENIH MJESTA U POJEDINIM SKUPINAMA U BILJU:

 

DOMINIK ANĐAL

KALISTA KOVAČ

MATEJ JANIĆ

KLARA KAJIĆ

BRUNO BUČEK

DOMAGOJ LUSTIG

MATEJ NEMČANIN

ALBENA ČIČKA

KARLA DOBOŠ

IVAN HUSAR

TOMISLAV DRENJANČEVIĆ

FILIP MARKOŠ

KARLO DAMJANOVIĆ

PETRA EĐED

MATHIAS ŠREMPF

JOSIP IŽAK

LARA VUCIĆ

JOSIP LASLO

DORA PLUŽARIĆ

SARA BOGDANOVIĆ

IVAN ŠIMUNOV

MATEO RAJČEVIĆ

SARA BARTANIĆ

LANA ŠIMIĆ

HANA VARZIĆ

KRISTIJAN SLAVIČEK

DORIAN MIOŠ

ANTONIO JAGUŠIĆ

MATIJA ŠKARIĆ

 

NA LISTI ČEKANJA ZA BILJE OSTAJU, TE DOBIVAJU MOGUĆNOST UPISA UKOLIKO NETKO ODUSTANE, SLIJEDEĆA DJECA:

 

ANA BAGARIĆ     2011.GODIŠTE

ANA GOLUB       2011. GODIŠTE

ELLA BERECZ   –   JEDAN RODITELJ NEZAPOSLEN, A DIJETE ZA SREDNJU SKUPINU

DORA KOPRIVEC                                              

ROKO JAROŠEVSKI                                         

PATRICIJA PURGAR                                          

 

U PODRUČNE VRTIĆA SU PRIMLJENA SVA PRIJAVLJENA DJECA.