PRIJAVE DJECE ZA UPIS U NOVU PEDAGOŠKU GODINU 2013/2014.

Od 3.6.2013. – 14.6.2013.

Doći osobno ispuniti PRIJAVU (preuzmi)  u matični vrtić u Bilju, Školska 6.

Potrebna dokumentacija:

 

POTVRDA O ZAPOSLENJU roditelja

(samo za prijavu cjelodnevnog boravka)

 

RODNI LIST DJETETA ili IZVOD IZ MATICE ROĐENIH DJETETA

( ne mora biti original)

 

Uredovno vrijeme:

ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 7 – 15 sati

srijeda 10 – 18 sati

tel: 031/750-144 mob: 091/223-2206